Podmioty Powiązane…co to takiego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ,aby móc odpowiedzieć musimy wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów uwzględniając ustawy o CIT oraz PIT.

Za podmioty powiązane uważamy :

  • podmioty z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot
  • podmioty na które wywiera znaczący wpływ inny podmiot lub małżonek krewny do drugiego stopnia pokrewieństwa
  • spółkę nie mającą osobowości prawnej i jej wspólników
  • podatnika i jego zagraniczny zakład

Ustawodawca wprowadził również konieczność oznaczania faktur w odniesieniu do takich podmiotów oznaczeniem “TP”, jest to oznaczenie które widnieje w wysyłanych przez podatnika plikach JPK.