Rozwiąż swoje problemy podatkowe
dzięki skutecznemu doradztwu.

Doradzamy małym oraz dużym firmom w nawet najtrudniejszych problemach podatkowych.

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, oraz legitymuje się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradca zobowiązany jest między innymi do :

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych

Do zachowania tajemnicy zawodowej

Do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Zakres usług

  • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych
  • audyty podatkowe
  • udzielanie wyjaśnień i porad podatkowych
  • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
  • doradztwo podatkowe w ramach restrukturyzacji i przekształcenia przedsiębiorców
  • reprezentacja podatników w sprawach z zakresu prawa podatkowego przed organami podatkowymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i izb skarbowych
  • sporządzanie skarg wnoszonych do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Potrzebujesz wsparcia? następny krok zależy od Ciebie!

Optymalne rozwiązania dla Twojej firmy