Rozwiąż swoje problemy podatkowe
dzięki skutecznemu doradztwu.

Doradzamy małym oraz dużym firmom w nawet najtrudniejszych problemach podatkowych.

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe to postępowanie administracyjne prowadzone przez organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa). Postępowanie podatkowe ma na celu wyliczenie podatku i jest wszczynane zwykle po wykryciu nieprawidłowości (np. jako efekt przeprowadzonej kontroli podatkowej).

Postępowanie podatkowe wszczynane jest zazwyczaj po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem. Jego celem jest ustalenie, jaką wysokość winno mieć zobowiązanie podatkowe za badany okres. 

Zakres usług

  • przygotowanie najkorzystniejszej strategii postepowania
  • przygotowanie dokumentów w trakcie kontroli skarbowej lub postępowania podatkowego
  • sporządzenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do NSA oraz innych pism procesowych
  • doradztwo w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników w trakcie prowadzonego postępowania
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej
  • wspracie w procesie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych

Potrzebujesz wsparcia? następny krok zależy od Ciebie!

Optymalne rozwiązania dla Twojej firmy