Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej? Certyfikat rezydencji podatkowej jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez organ administracji podatkowej kraju, w którym podatnik ma …

W ostatnim czasie pojawiło się dotyczące zaksięgowania faktury za wydłużenie terminu płatności. Oto, jak najlepiej rozwiązać ten problem. Spółka zwróciła się do …

Sprzedaż samochodu, który był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, niesie za sobą różnorodne konsekwencje podatkowe. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty tej …

Amortyzacja, czyli systematyczne rozłożenie w czasie obciążeń wyniku finansowego wartości składnika majątku, ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw. W tym kontekście omówimy kwestię …