Faktura za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności….

W ostatnim czasie pojawiło się dotyczące zaksięgowania faktury za wydłużenie terminu płatności. Oto, jak najlepiej rozwiązać ten problem.

Spółka zwróciła się do kontrahenta o wydłużenie terminu płatności o 90 dni, na co ten wyraził zgodę. Jednocześnie wystawił fakturę za tę czynność. Jak zatem zaksięgować taką fakturę?

Uważam iż, omawianą fakturę należy zaksięgować jako koszty finansowe. Faktura wystawiona za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności ma charakter analogiczny do odsetek od zobowiązań.

Zgodnie z przepisami prawa rachunkowego, operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, takimi jak odsetki, a kosztami finansowymi, w tym również odsetki.

Dlatego też, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, faktura za wydłużenie terminu płatności powinna zostać zaksięgowana jako koszty finansowe.