Bilet parkingowy a prawo do odliczenia VAT

Firmy, które prowadzą opłaty czasem zadają pytania , czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.

Zatem?

Po pierwsze należy zauważyć, iż bilet parkingowy nie jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Jest on jedynie potwierdzeniem dokonania wpłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Stąd bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT.

Bilet parkingowy nie stanowi podstawy do odliczenia VAT zawartego w cenie usługi parkingowej. W tym przypadku dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący ww. usługę. W myśl art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT naliczonego jest wyłącznie faktura lub dokument celny (w przypadku importu towarów).