Choinka i świąteczne dekoracje w kosztach firmy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia wydatków na świąteczne dekoracje biurowe, w tym zakup choinki i innych ozdób świątecznych. Organy podatkowe zgadzają się z zasadą, że typowe dekoracje nie są uznawane za wydatki wystawne, a stworzenie przyjemnej atmosfery w miejscu pracy sprzyja zwiększeniu produktywności zespołu i może przyczynić się do wzrostu przychodów. Fiskus również akceptuje odliczenia VAT od zakupionych dekoracji.

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia większość firm decyduje się na ozdobienie biura. Według długoletniej linii interpretacyjnej, tego rodzaju wydatki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Jednakże, dekoracje nie powinny cechować się nadmiernym rozmachem.

Koszty uzyskania przychodów to wydatki racjonalnie uzasadnione, poniesione w celu generowania przychodu lub jego zabezpieczenia. Wydatki na wystrój biura, włączając w to zakup choinki i innych ozdób świątecznych, są powszechnie praktykowane jako element budowania korzystnej atmosfery w relacjach z klientami i kontrahentami. Warto jednak pamiętać, że wydatki na reprezentację nie podlegają odliczeniu. Jednakże, zakup typowych ozdób nie stwarza zazwyczaj ryzyka uznania ich za koszt reprezentacyjny

Kreowanie świątecznej atmosfery w firmie

Zgodnie z artykułem 22, ustępem 1 ustawy o PIT (i analogicznie artykułem 15, ustępem 1 ustawy o CIT), kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu generowania przychodu lub zabezpieczenia źródła dochodów, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone jako koszty podatkowe (wskazane odpowiednio w artykule 23, ustęp 1 ustawy o PIT i artykule 16, ustęp 1 ustawy o CIT). Aby zaliczyć coś do kosztów uzyskania przychodów, musi spełnić trzy warunki:

  1. Musi istnieć związek pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskiwanym przychodem lub jego zabezpieczeniem.
  2. Poniesiony koszt nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
  3. Wydatek musi być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z reprezentacją nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu. Takie wydatki wyłączone są z kosztów podatkowych (zgodnie z artykułem 23, ustęp 1, punkt 23 ustawy o PIT oraz artykułem 16, ustęp 1, punkt 28 ustawy o CIT). Termin „reprezentacja” nie ma precyzyjnej definicji w prawie podatkowym, ale orzecznictwo wskazuje, że obejmuje wszelkie działania mające na celu promocję i utrzymanie dobrego wizerunku podmiotu w oczach innych.

Zdaniem organów podatkowych, koszty związane z dekoracjami świątecznymi nie są zazwyczaj uznawane za koszty reprezentacyjne. Choć ozdabianie biur jest powszechną praktyką.