Podatki 2023: Ważny wyrok ws. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący odmowy wydania interpretacji indywidualnej w razie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak uznał sąd, uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, który odnosi się do odpowiedzialności podatkowej w zakresie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania, jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji.

 

 

Wyrok dotyczył połączonych spraw o sygnaturach III FSK 3235/21 i III FSK 3236/21 i odnosił się do przesłanek odmowy wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej. W rozpatrywanej sprawie spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

„Zanim doszło do wydania interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nabrał podejrzeń, że w sprawie może mieć zastosowanie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odmawia się wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 Ordynacji” – tłumaczą eksperci firmy KPMG.

W wyroku z 10 października 2023 r. NSA uznał, że elementy składające się na opis zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a. Sędziowie podkreślili w uzasadnieniu, że jeśli w postanowieniu organ podatkowy wskazał elementy stanu faktycznego, względem których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a, to takiemu stanowisku nie można przypisać waloru nieuzasadnionego przypuszczenia.

„Na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji normującego o zasadach odpowiedzialności podatkowej w zakresie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Jeżeli wnioskodawca przedstawia stan faktyczny, z którego rozważane przypuszczenie w sposób uzasadniony wynika, to postępowanie interpretacyjne nie jest adekwatnym trybem prawnym do merytorycznego załatwienia wniosku zainteresowanego, który może natomiast wystąpić o wydanie w tej sprawie opinii zabezpieczającej, czyli zainicjować odrębne postępowanie w przedmiocie wydania wymienionej opinii” – wyjaśnia KPMG.

J.M.B