• Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

Drukuj

Wskaźniki i stawki

 

Podatek od osób prawnych

okres obowiązywania:  

od  1.01.2019do  31.12.2019

Podatek dochodowy wynosi:

Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1)19% podstawy opodatkowania;

 

2)9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

 

 

 

 

Skala podatkowa 2019

[Skala podatkowa]

1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

  

 

 

Centralna informacja księgowa